Slekta etter Laurits Iversen Fjørtoft
L Laurits Iversen Fjørtoft

De tre brødrene fra Kleiva endte opp med tre forskjellige etternavn. Laurits overtok farsgarden og brukte Fjørtoft som alle andre på Fjørtofta, Hans flyttet til Roald og tok det som etternavn og Edvard dro ut og brukte Fjærtoft som etternavn.

Genealogiske data

L  Laurits Britanus Iversen Fjertoft (08.06.1847 på Fjørtoft– 16.4.1910 på Fjørtoft)

Gift 1874 med Ingeborg Gundersdtr. Longva     (19.10.1850 på Longva – 4.12.1935 på Fjørtoft).

Samme år som de giftet seg overtok han farsgarden Kleiva og bygslene til Rørvik og Daae. I 1879 ble Laurits selveier ved å kjøpe ut kaptein Daae og familien Rørvik sine eierandeler.

Laurits var gardbruker og fisker. I 1880 ble han medlem av skolekommisjonen i Haram (ref: Haram skulesoge, s 78).

De fikk 8 barn:

L1       Sofie    f: 1874

L2       Iver      f: 1877

L3       Gunnar f: 1880

L4       Anna    f: 1882

L5       Inga     f: døde som barn

L6       Olene   f: 1887

L7       Inga     f: 1889

L8       Laurits  f: 1892

 

Etter kvart voks både kroppen og vitet, og med det fekk eg fleire både inntrykk og minne. Dei som hadde størst innverknad på meg og som eg såg mest opp til, var mor og far. Eg vart tidleg klar over at eg var komen av gode folk - ikkje rike på jordisk gods og gull, men ein rikdom som ingen kunne ta ifrå dei. Denne rikdomen fekk vi borna vere med og dele med dei. Kvar morgon og kveld held far andakt.

Rundt 1895 gikk Laurits og Gjert på nabogarden, sammen om å få bygd en 45 fots dekksbåt med hekk hos Samson Vestnes.  Det var den første fiskebåten av denne typen på Fjørtofta.

L1  Sofie Bertine Lauritsdtr. (1874 på Fjørtoft – 1949 i Rosendal)


Gift 1898 med Ingebrigt Olai Arneson Neraal    (8.6.1872 i Jondal - 1964 i Rosendal)

Vi aner at Sofie har besøkt sin onkels familie i Jondal på 1890-tallet og der blitt forelsket i Olai fra nabohuset (bruk nr. 4, mens Fjærtoft-familien bodde i bruk nr. 6).

Far til Olai var Arne Olsen Neraal fra Hol i Hallingdal. Han dro til Vestlandet i fargelære og endte opp i Jondal i 1874 hvor han drev stampe og fargeri i 50 år. Han var også med å starte en fosfor-fyrstikk fabrikk i Jondal (1875-1883).

Olai fikk opplæring av faren, og siden ble han fargerimester i Kvinnherad Ullvarefabrikk i Rosendal. I 1907 startet han fargefabrikken Indigo i Rosendal. Den drev han fram til den største i bransjen her til lands.

De fikk 10 barn:

 

L11      Asta Olivia Neraal                                    (1900 i Jondal –     )

Ugift, kontordame i Oslo.

 

L12      Lilly Sofie Klette–Skeie                          (1902 –    )

Gift to ganger, enke to ganger. Barn i 1. ekteskap. Bosatt i Rosendal.

Gift 2. g. med Hans Skeie (1902 – 1972)

3 barn:

L121    Arne Klette                                              (1924-1973)

Musiker

L122    Odd Klette                                               f:1926

L123    Leif Klette                                                f:1927

Gift med Mireille (f: ca. 1943)

Leif var rundt 1980 sekretær i NATO i Brussel, Mireille lærer i videregående skole.

De hadde et lite sted i Rosendal hvor alle feriene ble tilbragt.

 

L12*    Svanhild Neraal                                        f: 1904

Ugift.

 

L13      Ottar Neraal                                             (1906 – 1969)

Tekstilingeniør, gift med Torbjørg Myklebostad f: 1905-


L131    Kjell Neraal                                             f: 1931

Lærer

L132    Terje Neraal                                             f: 1939

Overlege på psykiatrisk sykehus i Tyskland hvor han bor.

Gift med Annegret f: 1938

 

L14      Arnljot Neraal                                          f: 1908

Forretningsmann og konsul.

Gift med Bergljot Michalsen                       f: 1917

Bosatt i Paris og drev med import og eksport.

I statskalenderen for 1966 står det at han var konsul og bosatt i Algeri.

Ridder av St. Olavs Orden.

To sønner som arbeidet i hans firma.

L141    Lasse Neraal                                            f: 1937

L142    Arnljot Neraal                                          f: 1940

 

L15      Leif Fjørtoft Neraal       31.8.1910 i Rosendal – 1983 i Bærum.

Gift med Tone Vraa                                  f: 1921

Bosatt på Haslum i Bærum. Fikk sin utdannelse i Skottland og Tyskland. Etter flere års lederstilling i forskjellige firma, startet han i 1947 sitt eget agenturfirma som senere gikk over til egenproduksjon og import og eksport. Han var den første og i mange år den eneste i Norge som framstilte tilsetningsstoffer og krydderblandinger til kjøtt og fiskeindustrien. Firmaet Neraal & co har etter hvert opparbeidet seg en stor omsetning. Leif trakk seg tilbake og overlot firmaets ledelse til sine sønner
De fikk tre barn.

L151    Rune Neraal                                             f: 1948

           Leder av Neraal & Co AS i Oslo

L152    Leif Inge Neraal                                       f: 1950

L153    Tuva Neraal                                             f: 1959

 

L16      Edvard Fjørtoft Neraal                             (1912 – 1977)

           Gift fire ganger.

L161    Anne Kjersti Neraal                                 f: 1941

L162    Elene Neraal                                            f: 1955

 

L17      Tore Neraal                                             f: 1915

Tannlege.

Gift med Inger Johansen                            f: 1929


L171    Hege Sophie Neraal                                 f: 1947


L172    Tor Olav Neraal                                       f: 19.07.1946

Bor i Bærum

 

L18      Ingegerd Irene Plau                                  f: 1917

Stortingsstenograf.

Gift med musiker Arild Otto Plau               f: 10.07.1920


L181    Hilde Sophie Plau                                     f: 17.04.1949

Skuespiller.


L182    Nora Charlotte Plau                                  f: 05.09.1958

 

L19      Liv (Neraal) Nordhøy                                f: 1922

Gift med Knut Nordhøy.

Bor i Oslo


L191    Knut Inge Nordhøy                                  f: 08.06.1951

Tollbetjent.

Bor i Oslo

L192    Arne Ove Nordhøy                                  f: 06.04.1953

Sykepleier


 

L2  Iver Elias Lauritsen Fjørtoft  (1877 på Fjørtoft - xxxx)

Fisker.

Gift 1.g. med Kristina Johansdtr. Otterlei (f: 1878). Hun døde i barselseng rundt 1908.
Gift 2.g. med Petrine Gjertsdrt.(1880 – 1974)

De var barnløse.

Ivar overtok odelen på Kleiva-garden. De fikk store økonomiske problemer etter første verdenskrig. Ivar tilbød Gunnar å overta garden for å hindre at den gikk på auksjon. Gunnar godtok tilbudet og lot Ivar og Petrine flytte inn i det huset de hadde satt opp like ved Kleiva, på et sted han kalte Haugen.


L3  Gunnar Lauritsen Fjørtoft  (20.03.1880 på Fjørtoft - 15.06.1964)  

Fiskeskipper og gardbruker.

Gunnar overtok Kleiva-garden etter sin bror.

Gift 6.11.1904 med Margit O. Fjørtoft   (1885 – 1967 på Fjørtoft)

Margit var datter av Olaus Fjørtoft og Anna Hoås. De bodde i Ålesund, men Margit var ofte på besøk til Bern-garden på Nordre Fjørtoft hvor hennes far var født og oppvokst.

 

De fikk syv barn:

Severin     f: 1905

Ingeborg   f: 1907 

Gunnar     f: 1908 

Laurits     f: 1912 

Aslaug      f: 1914

Ola           f: 1917

Synnøve    f: 1920

Utdrag fra Gunnar sine "Minner frå farne dagar" som handler om han selv:

1896 /1897:
Eg var heldig denne hausten med det at her på øya vår vart det sett i gang med ein kveldsskule. Lærar var Henrik Rytter. Skulen hadde berre to fag, rekning og norsk. Eg melde meg inn med ein gong som elev. Rytter var ein flink lærar, og resultatet vart difor framifrå godt. Skulen varte til jul. Om vinteren vart eg med far på ottringen hans og fiska torsk. Det vart ei sømeleg god fiskje vinteren 1897. Om våren vart eg med ein båt på bankfiske her frå øya, men inntekta vart minimal…Edvard, farbror og lensmann i Jondal, Hardanger, eigde ein part i ein lastedampar. Eg kom til å tenkje på om eg kunne få jobb ombord i denne båten. Eg skreiv til farbror om dette og at eg helst ville ha jobb på dekk. Det varte ikkje så lenge før eg fekk brev attende. Der står det at eg hadde fått plass ombord i båten "Ernst" som skulle på tur nordover norskekysten. Eg skulle berre halde meg klar. Skipperen hadde fått ordre om at han skulle stoppe ved Fjørtoft, nærare bestemt Vågholmane, og ta meg ombord der.

 
L31      Severin Gunnarsen Fjørtoft         (27.7.1905 på Fjørtoft – 1940)

Gift med Hjørdis Rønstad                          f: 1908

Fiskeskipper.


L311    Mary (Fjørtoft) Aursand                           f: 1939

Bosatt i Trondheim.

Gift med Leif Aursand                               f: 1939

L3111   Hanne Aursand                                        f: 1966

L3112   Martin Aursand                                        f: 1969

L3113   Line Aursand                                            f: 1973

 

L32      Ingeborg (Bolla) (Fjørtoft) Hatlehol f: 1907

Bosatt på Harøy.

Gift med skipper og skytter Ragnar Hatlehol      (1906 – 2.4.1980)


L321    Gerd (Hatlehol) Wike                               f: 1936

Bosatt på Fjellhamar.

Gerd er lærer og arbeidet på skolekontoret.

Gift med byråsjef Johs. Wike                  f: 1936

L3211  Klaus Wike                                              f: 1964

L3212  Roar Wike                                               f: 1966
           Gift med Anne Ekrem                              f: 1969

L32121    Sebastian Wike,                                  f: 2002


L322    Gunnar Hatlehol                                       f: 1938

Sjømann.

Gift med Lillian                                       f: 1944

L3221  Siw Hatlehol Valen                                    f:1965

Gift med Arne Valen

L32211  Christina Hatlehol Valen,                        f: 1989

L32212  Rune Hatlehol Valen,                              f: 1994


L3222  Elisabeth Hatlehol                                     f: 1968
 

L3223  Sonja Hatlehol Borgan                               f: 1977

Gift med Rolf Borgan,                              f:

L32231   Brage Hatlehol Borgan,                         f: 2003


L323    Rune Hatlehol                                           f: 1946

Fiskeskipper.

Samboer med Ingunn Skarshaug Skeie        f: 1951

L3231  Anette (Hatlehol) Skarshaug Skeie               f: 1974

Gift med

L32311

 

L33      Gunnar Fjørtoft                                       (f: 1.8.1908 -1988)

Fisker og gardbruker. Overtok Kleiva-garden etter sin far.

Gift med Kjellaug Brunvoll                        (f: 10.04.1920-2007)


L331    Eli Fjørtoft  Urke                                      f: 22.05.1952

Bosatt i Lommedalen i Bærum
Gift med Jarle Urke                                 f: 1945

L3311   Andreas Urke                                          f: 1977
L3312   Magnus Urke                                           f: 1981

L332    Heidi Fjørtoft                                           f: 1956

Bosatt i Askim
Gift med Kjell Sporsheim                          f: 1950

L3321   Henrik Fjørtoft Sporsheim                        f: 1980
L3322   Guro Fjørtoft Sporsheim                           f: 1983


L34      Laurits Fjørtoft                                         f: 07.08.1912

Fisker. Bosatt på Fjørtoft.

Gift med Gerda                                         f: 1916


L341    Rolf Fjørtoft                                             f: 1942

Bussjåfør.

Gift med Kjersti Brita                                f: 1943


L342    Grete Fjørtoft                                           f: 1945

Kontordame i Brattvåg.

Gift med Tobias Jensen                                    f: 1941


L343    Sissel Fjørtoft                                           f: 1947

Bosatt i Tresfjord.

Gift med Per Øvstedal

 

L35      Aslaug (Fjørtoft) Hauge                            f: 10.7.1914 på Fjørtoft.

Sykepleier. Bosatt i Oslo.

Gift med direktør Steinar Hauge                 f: 1910


L351    Svein Hauge                                             f: 1943

Sosionom. Bosatt i Canada.

Gift med Judith                                          f: 1947


L352    Synnøve (Hauge) Banchero                      f: 1946

Bosatt i San Francisco.

 

L36      Ola Elias Sverre Fjørtoft                           f: 18.2.1917 på Fjørtoft

Fiskeskipper. Bosatt på Fjørtoft.

Gift med kontordame Ingebjørg Lutzen       f: 1920


L361    Andreas Lutzen Fjørtoft                            f: 1947

 

L37      Synnøve Klara (Fjørtoft) Brunvold   (25.5.1920 på Fjørtoft – 1968)

Gift med teknikker Knut Brunvold              f: 1920


L371    Rigmor (Brunvold) Magerøy                     f: 1938

Bosatt på Finnøy.

Gift med fisker Jan Magerøy

L3711 Knut Sindre Magerøy                               f: 1964

L3712  Jan Robert Magerøy                                 f: 1971


L372    Marit (Brunvold) Bringslid                        f: 1947

Barnepleierske. Bosatt i Molde.

Gift med sjømann Olav Bringslid

L3721  Jan Bringslid                                             f: 1967

L3722  Synnøve Bringslid                                     f: 1961

 

L373    Frode Brunvold                                        f: 1958

Mekaniker i Harøy.


L4  Anna Lauritsdtr. (Fjørtoft) Larsen (24.06.1882 Fjørtoft  -  1966)

            Sydame. Bosatt i Trondheim.

Gift med murmester Laurits Larsen            ( 6.6.1879 i Vang – 1959 i Trondheim)
    

L41      Laurits Larsen                                          (14.10.1907 – 1944)

Elekroteknikker. Bosatt i Trondheim.

Gift med butikksjef Karen Wang                                 f: 22.6.1907


L42      Arne Larsen                                             f: 20.9.1910

Murer.

Gift med Anna Sørseth                              f: 15.10.1916

 

L43      Ingrid Larsen                                            (1.7.1912 – 1928)

 

L44      Wally (Larsen) Gundersen                        f: 10.1.1914

Sydame.

Gift med mekaniker Henry Gundersen        (19.7.1912 – 1978)

 

L45      Styrk Larsen                                            (24.3.1922 – 1943)

            Styrk døde under krigen bare 21 år gammel. 
            Han var rørleggerlærling.

 

L5  Inga Lauritsdtr. Fjørtoft   (xxxx på Fjørtoft - xxxx) 
           Inga døde som barn

L6  Olene Elis Lauritsdtr.  Fjørtoft Oskvik (xxxx på Fjørtoft - 1963)

Bosatt i Vestnes.

Gift med sjømann Mathias Karl Osvik        (1883 – x.1.1952)

 

L61      Inga Kristine (Osvik) Koren                     (22.6.1909 - 13.11.1990)

Bosatt på Bommen gård i Østfold.

Gift med gardbruker Vilhelm Koren            f: 02.09.1903


L611    Vilhelm Johannes Koren                           f: 07.04.1941

Gift med Martha Dolve                              f:28.10.1947

L6111 Nina Koren                                           f: 23.11.970

L6112  Hanne Koren                                           f: 14.12.1972

 

L62      Thomas Martin Osvik                               f: 6.5.1914 i Ålesund

Skipsfører.Bosatt på Jeløya i Moss.

Gift med Anna Sigfrida Tafjord                  f: 22.10.1914

 

Brev fra Thomas (20.2.1980) :

"Både min bror og jeg har hatt sjøen som yrke. Jeg begynte med min far i kystfart i 1929 og min bror Laurits noe senere. Etter hvert ble det kystskipper -, styrmann – og skipsførereksamen, og eter krigen har det vært utenriksfart. Jeg sluttet på sjøen i 1974 med oppnådd alder for sjømannspensjon. Jeg var bosatt i Ålesund fra 1945 til 1967. Siden den tid har vi bodd på Jeløya".

 

L621    Thomas Arve Osvik                                 f: 27.5.1945

 

L63      Laurits Ingolf Osvik                                  f: 9.7.1918

Sjømann. Bosatt i Hølen i Østfold hvor hans kone kom fra (og ikke langt fra søsteren Inga).

Gift med Jorun Lundem                             f: 13.3.1925

L631    Lena Merete (Osvik) Strondegger            f: 2.7.1952

Lege. Bosatt i Wien, Østerrike.

Gift med Paul Strondegger                         f: 4.8.1951

L6311  Daniel Markus Strondegger                      f: 11.6.1977

L6312  Tomar Louise Stronegger                         f: 9.5.1978


L632    Reidun      f: 1952  ?

L633   Elisabeth    f: 1955  ?

 

L7  Inga Lauritsdtr. (Fjørtoft) Sæt (29.9.1889 på Fjørtoft - 1967)

Bosatt på Kjærstad på Lepsøya.

Gift med Gardbruker Hans N. Sæt (14.10.1880 – 1973)

Hans hadde stor interesse og kunnskap om bygda og folket sitt, som han samlet og utga i en bok. Han var ivrig i kristenlivet, han var klokker 1940-1949 og kirketjener 1930 – 1949 (se Haram Kyrkesåge av P. Hove)

Hans var soknerådsmedlem i Haram 1928 til 1952. De var barnløse og adopterte Hans sin brorsønn Severin Sæt. (f: 1918) som overtok hus og gardsbruk.


L8  Laurits Lauritsen  Fjørtoft (1892 på Fjørtoft - 1963 i Oslo)
 
Laurits var utdannet maskinist. Han hadde i mange år et bilverksted i Oslo.

Gift, men Barnløs.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

Du liker denne siden