E3 Inger (Edvardsdtr. Fjærtoft) Lunde

E3 Inger (Edvardsdtr. Fjærtoft) Lunde (30.3.1890 i Jondal – 1990 i Bergen)

Gift første gang 1914 med Leiv Vaardal     (30.1.1884 – 6.1.1917). Leiv var klokker og lærer i Tana.

Barn:

E31      Einar    f: 1915

E32      Leiv     f: 1916

 

Gift 2.g. 1919 med Jon Lunde (13.3.1874 – 24.10.1955).

Avskrift fra "Jondal i gamal og ny tid" (B.1: Bygdesoga, s. 260):

Fødd i Stryn 13. mars 1874 og tok lærarprøva på Stord i 1894 med dei beste vitnemål. Same året tilsett som lærar i Jondal og Torsnes krinsar og vart i 1897 kyrkjesongar etter Raunehaug. Lunde har vore ein av dei lærargivnadane som set merke etter seg både i og utanfor skulen. Han tok seg mykje av ungdomen, var ei drivande kraft i ungdoms- og fråhaldsarbeidet. Han vart lærarane sin målmann i skulestyret og var skulestyreformann 1906-07, innvald i heradstyret 1907. Men fekk då lærarpost i Bergen, fyrst ved Christi Krybbe, frå 1912 ved Møhlenpris og frå 1939 ved Fridalen skule. Han arbeidde for det meste i framhaldsskulen. I 1942 tok han avskil etter 48 års arbeid i folkeskulen. I Bergen har han vore mykje nytta som foredragshaldar i folkeakademi, kringkasting m.m.

Inger og Leivs etterkommere

E31      Einar Vaardal-Lunde (f: 20.6.1915 i Tana – 14.09.2003 i Bergen)

Gift 6.3.1942 med Sol Langhelle fra Bodø   f: 17.12.1920

Om Einar da han fikk St. Olavs orden -  Referat fra Morgenavisen 19.05.1978:

"Hold munn ellers blir du bare formann" lyder teksten på en plakat arkitekt Einar Vaardal-Lunde har hengende på sitt kontor. Vaardal-Lunde har ikke klart å leve etter denne regelen, og konsekvensene har heller ikke uteblitt. Formannsvervene har vært og er mange, og han har vært engasjert på mange felter i årenes løp båre på den kulturelle og den sosiale sektor. Og nettopp for sitt arbeid på disse to felt, det sosiale, representert ved reiseing av A-klinikken og hjem for psykisk utviklingshemmede og kulturlivet der Den Nationale Sene, Festspillene og Grieghallene har vært hans fremste arbeidsoppgaver, er han nå hedret med utnevnelse til ridder av St. Olavs orden.

"Kitikk av det som allerede har skjedd er uinteressant. Og jeg har levd i en tid hvor mitt gemytt som politisk blindgjenger har passet godt inn. Det har vært år som har vært rike på ting som har skjedd og som har gitt arbeidsmuligheter for hyperaktive folk som har hatt lyst til å gjøre noe. Men den mest spennende tid er nok tilbakelagt nå. Grieghallen er trolig det sise bygg av sitt slag som på kulturfronten vil bli reist i privat regi. Og likedan er det på sosialfronten. Jeg har vært med i en tid da store oppgaver har vært overlatt til interisserte enkeltpersoner og organisasjoner. Det er blitt gjort et enormt nyreisningsarbeid innen dette felt. Men nå har det offentlige erkjennt sitt ansvar for å reise og drive institusjonene. Enkeltpersoner har nok ikke samme muligheter nå. Det er nok fremdeles behov for personlig initiativ og innsats men på en annen måte enn hittil".

Da fylkesmann overrakte St. Olavs ordenen understreket han at Vaardal-Lunde ikke bare hadde vært med, men gått i brodden der han har vært engasjert, og framhevet hans evne til å få kontakt og å løse problemer.

Minneord fra Aftenposten om Einar etter hans død 14. september 2003:

Einar Vaardal-Lunde - en merkesmann i norsk bygningskunst, kultur og organisasjonsliv er gått bort i en alder av 88 år. Et energisk, vidtspennende og rikt liv er endt, men mangt står igjen og vitner om hans virke og gjerning.

Han var vestlending og bergenser av sjel og sinn, sivilarkitekt fra NTH i 1940 , og i kompaniskap med arkitekt Torgeir Alvsaker i Bergen fra 1948 og eget firma fra 1970. Han hadde eget arkitektkontor . arkitektkontor i Portugal og var medeier i arkitektkontor i Tanzania. Arkitekt oppdrag hadde han ellers i flere andre land, som Romania, Saudi-Arabia, Peru og Vietnam.

Som arkitekt skaffet han seg tidlig et kjent navn for sine mange hotellbygninger og for lanseringen av rimelige boliger sammen med murmester og ingeniør Arne Sande, de såkalte Sande-hus. Hans ry økte, ikke minst for hans mangeårige engasjement med å tegne og reise spesialbygninger for sosiale formål, som handicapsenter, sykehjem, hjem for utviklingshemmede, A-klinikker o.l. Også innenfor universitetssektoren har han gjort seg gjeldende med bl.a. Høyteknologisenteret i Bergen.

I 1978 ble Vaardal-Lunde tildelt st. Olavs orden som ridder for sin humanitære og kulturelle innsats.

I kulturlivet ble 'han en aktiv person i 1950-årene gjennom Bergens Teaterforening. Fra 1960 og helt frem til 1976 var han styremedlem i Den Nationale Scene, og nedla her et betydelig arbeid, ikke minst vedrørende teaterbygningen. Han ble til like styremedlem i Festspillene i Bergen fra 1961, og her ble han styreformann i årene 1973-81 - i Festspillenes glanstid. Nå fikk han samtidig et nært og krevende arbeid for å gjenreise Grieghallen. Her var han bl.a. med i byggekomiteen og en drivende kraft for å fullføre bygget, skjønt man etter reisingen av forretningsdelen ikke hadde midler til å fullføre prosjektet.

I organisasjonslivet rakk den virkelystne og effektive Vaardal-Lunde ytterligere å gjøre en innsats både i Norske Arkitekters Landsforbund som ordfører i representantskapet i 5 år og som styreformann i Norges privatpraktiserende arkitekters gruppe.

Einar Vaardal-Lunde kombinerte varmt sosialt sinnelag og empati for medmennesker i nød med handlekraft og oppfinnsomhet. Han brukte seg selv og sin tid på andre foruten på sin kjære familie. Optimisme og godlune smittet over på miljøet og gjorde ham aktet og kjær på sitt kontor og i samvær. Han bidro til å sette liv og fart på sin by Bergen og ble en nobel eksponent for den legendariske patriotisme og borgerånd i Hansa-staden.

En klok og kyndig mann som elsket å seile med sin båt "Thea", har lagt ut på sin største seiltur.E311    Eirin Vaardal-Lunde                                 f: 14.12.1944 i Hamar

Gift 13.12.1969 med Petter Brænde        f: 03.05.1944

Bosatt i Oslo

E 3111  Bård Brænde                                           f: 10.10.1971

E3112  Silje Brænde                                            f: 06.04.1975


E312    Inger Vaardal-Lunde                                f: 02.02.1946 i Hamar


E313    Harald Vaardal-Lunde                              f: 23.05.1950 i Bergen

Gift 17.08.1977 med Anne Lise Olaussen  f: 14.01.1950. Skilt?

Gift. 2. gang med Ada ??

E3131  Joar Vaardal-Lunde                                 f: 28.09.1978

E3132  Juni Vaardal-Lunde 

E314    Einar Vaardal-Lunde                                f: 28.01.1958 i Bergen

           Gift med Gunhild  f: 17.06.1958

E3141  Anders                                                      f: 08.06.1979 

E3142  Kristina ???

 

E32      Leiv Vaardal-Lunde                 (31.08.1916 i Tana – 1999?)

Gift 06.05.1944 med Rigmor Paulsbo          f: 28.09.1923

Leiv var tannlege i Bergen


E321    Tone Vaardal-Lunde                                 f: 25.02.1944

Gift 03.08.1966 med Henrik Fasmer

E3211  Hendrik Jansen Fasmer                             f: 22.10.1967
 
           Gift med Heidi
E32111 Hendrik
E32112 Sophie
E32113 Isabel

E3212  Rebecca Fasmer                                       f: 07.09.1971
            Gift med Helge Lurås
E32121 Julia 


E3213  Leiv Jacob Fasmer                                    f: 08.01.1980
E32131 Anna
 


E322    Jon Ole Vaardal-Lunde                              f: 21.09.1946

Gift 1970 med Anne Bogegaard  -  senere skilt             

E3221  Maja Vaardal-Lunde                                  f: 07.04.1971
            Gift med Vegard Nataas
E32211 Jon
E32212 Kristian Eilert
E32213 Hans

E3222  Joanne Vaardal-Lunde                               f: 20.01.1974
E32221 Xenia
E32222 Alexander

E3223  Emeli Vaardal-Lunde                                 f: 23.12.1978
E32231 Selma

E323    Kristian Vaardal-Lunde                              f: 1954
            
Gift med Elin Herdlevær                          f: 1951
E3231   Marie Therese Vaardal-Lunde                    f: 1982

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 10:25

Hei , Ser at min sønn Joakim E7141 , er stavet med ch... Det skal være med k.

...
20.06 | 08:01

Denne om Edvard er fortsatt feil

...
05.05 | 20:19

Onkel Edvard døde 31.07.93 - dødsdat er altså feil. Han bodde i de ti siste årene av sitt liv i Berlevåg. Han var opptatt av alt som skjedde helt til det siste

...
29.03 | 10:36

Hei!

Jeg ser at Hanna Vik Furuseth, E 4121, er oppført med feil fødselsdato.
Hun er født 30.07.1990.

...
Du liker denne siden