2. Kleivagarden

Kleivas buemerke

Oppsitterne tilbake til 1586

Kleiva-garden på nordre Fjørtoft har gards nr. 3, bruks nr. 8, også beskrevet som tun nr. 17. Gardstunet ble før 1864 kalt Jostova.

Buemerket for garden var fra gammel tid en rangsnudd N med horisontal strek over midten. Senere ble det brukt en vanlig N med strek over som buemerke.

Garden er en av de fire eldste i Nordgard på Fjørtofta, og brukerne (oppsitterne) er dokumentert tilbake til 1586.

I dag (2009) er det søstrene Eli Fjørtoft Urke (L331) og Heidi Fjørtoft (L332) som har overtatt Kleiva etter sin far Gunnar Fjørtoft (L33), og bruker det som feriebolig. Huset ble bygget på og modernisert i 1956 og 1. nyttårsdag 1992 ble både låven og stabburet totalskadet i den store orkanen på Vestlandet.

1586-1610.

Ingebrigt Olufsen

Giskebonde, bygslet ¼ av nordre Fjørtoft. Gardene var eid av kongen

1610-1620

Anders Ingebrigtsen

 

1621-1645?

Oluf Monsen

Minste skatteyter, selv om garden er like stor som de andre. Gjertgarden utskilt.

1645-1670.

Knut Olsen

(1606-1670) Ikke sønn av Oluf. Hadde en hest og fire kyr. Fra ca. 1660 kjøper Smidt-familien gardene fra Giskegodset

1670-1688

Jon Halsteinsen

 

1688-1715  .

Anders Eriks. (1656-1715)

Ikke rik, minste skatteyter i N. Fjørtoft

1716-1718

Povel Ellendsen(d:1718)

Gift med Dorte (enke etter Anders?). Povel hadde ikke barn. Garden var nå eid av C. Friman.

1718-1745

Jon Jonsen(1682-1746)

Tippoldefar til Størkine Harnes (kone til nr.14). Han bygslet garden av eieren S. Madsen i Selje (5 mållag). Gift i 1718 med Agnete Nilsdtr. Ysteik fra Eik i Vatne. Jon kalte seg Fjertoft da han ble gift, så han må ha bodd noen år på Fjørtoft. Men siden hans "kaveringsmenn" var fra Flem, er det sannsynlig at han kom fra Flem / Ulla. Jon hadde 1 hest, 4 kyr og noen sauer. Avlingen lå på 1 tonn bygg og 8 tonn havre. Jon eide en del av en "jakt" og en åttring.

Barn: Gullov 1718?, Nils f:1720, Anders f: 1722 og Eli f: 1729. Det er mulig at Jon døde i 1740, og at enka hadde garden til Nils tok over. Dødsboet til Jon var verdsatt til 90 riksdaler.

1745-1757 

Nils Jonsen (1720-1757) 

Sønn av Jon. Bygslet i 1745 garden av enka etter S. Madsen i Selje. Gift i 1745 med Anne Amundsdtr. Harnes (1728-1802). Nils berget 4 fat rødvin en gang han var på havet og fikk god bergingslønn.

Barn: Jon f: 1745 (gift på Harnes), Amund f:1748 (gift på tun 15), Peder f: 1750 (gift på Farstad, bestefar til Størkine), Agneta f: 1753 (gift på Haram). Nils eide sammen med Ole Larsen i Lånatunet en åttring. En høstdag i 1757 forliste åttringen og hele båtlaget med Nils og Ole druknet. Dødsboet etter Nils ble verdsatt til 119 riksdaler. Enka Anne ble gift opp igjen året etter med Elling Iversen fra søndre Fjertoft.

1758-1790

Elling Iversen (1730-1802)

 

Da Elling giftet seg med enka etter Nils bygslet han garden av Friman-familien (5 mållag). Han var lagrettemann og brukte samme buemerke som Jon og Nils (vrangsnudd N med strek over). I 1795 var nordre Fjørtoft lagt ut på auksjon. De 8 eierne gikk sammen, fikk tilslaget og var dermed selveiere. Men Nils Wind fra Taskaberget la ned protest og vant fram. Han kjøpte nordre Fjørtoft sammen med prest M. Tuxen.

Barn av Elling og Anne: Brithe f: 1761(overtok garden), Nille f: 1776 (mor Anne fikk også noen barn som døde små). Elling og Anne fikk kår hos svigersønnen, og begge døde på samme tid i 1802. Verdien av dødsboet var 151 riksdaler.

1790- 1816

Peder Knutsen (1762-1816)

Peder kom fra Flem. Han ble forlovet i 1787 med Brithe Ellingdtr. Samme år bygslet han garden, men overtok den først da de giftet seg i 1790 og ga kår til hennes foreldre. Barn: Ingeborg (overtok farsgarden), Larense f:1792, Anders (1794-1820 ugift, dårlig helse), Elling f:1797 (døde ugift), Knud f:1802 og gift på Otterlei..

1817-1834:

Knud Ingebrigtsen (1789-1834)

Ble i 1817 gift med Ingeborg Pedersdtr. (1790-1833). Barn: Ingelei f: 1820 (gift på Longva). Ingelei var bare 14 år da begge foreldrene allerede var døde.

1834-1846 

Gunder Eriksen (1798-1875)

Gunder kom fra garden Helle i Vatne. Han arbeidet på Myklebost fra 1814 til 1834 da han ble gift med Ingeborg Johannesdtr. og overtok garden. Han var bror til Rasmus Eriksen i tun 10. Gunder og kona Ingeborg fikk bare et barn (Erik), og det døde som barn. På den tiden hadde tun 17 to eiere, en del var eid av P. Friman i Nordfjord og en del av kaptein Daae ("det femte mållaget"). Da Friman døde i 1846 overtok Kristiana, gift med Jacob Klungsøyr, hans eierandel til tun 17. Siden den gamle loven om at nye eiere hadde rett til ny bygsel følte den barnløse Gunder det lurest å overlate garden til Iver Larssen fra tun 11(Ekre). Han var alt utsett til å overta garden.

1846-1874

Iver Larsen (1816-1901)

(Se nedenfor).

I 1846, året etter at Iver giftet seg, bygslet han den delen av tunet som var eid av kaptein Daae. I 1851 fikk Iver bygslet resten av garden av Iver Iversen Rørvik, som i 1847 hadde kjøpt garden av Jacob Klungsøyr. I 1863 bygde Iver et nytt tun på en plass som ble kalt Kleiva, og siden har garden blitt kalt Klaiva-garden på nordre Fjørtoft. Rundt 1860-1880 bodde det 7-9 personr på Kleiva. De hadde 1 hest, 6-7 kyr, 12-13 sauer, 2 geiter og en gris. I de kommende år oppgis avlingen å være 1-1½ tonn bygg, ½-1 tonn blandingskorn, 4-5 tonn havre, 3-8 tonn poteter.

1874-1910

Laurits Iversen (1847-1910)

Eldste sønn Laurits (L) giftet seg i 1874 med Ingeborg fra Longva og overtok da garden og bygslene til Rørvik og Daae. I 1879 ble Laurits selveier, han kjøpte kaptein Daae sin andel for 840 kroner og Rørvik sin andel for 540 spesidaler. Ingeborg satt som eier av garden fra 1910 til 1919.

1919-1925

Iver Elias Lauritsen Fjørtoft (1877-19..)

Eldste sønn av Laurits, se slektsnr. L2.
Overtok skjøtet på garden av sin mor. Gift, men barnløs. I 1924 var det stor gjeld på garden og Ivar klarte ikke forpliktelsene. Han tilbød sin bror Gunnar å overta garden.

1925-1964

Gunnar L. Fjørtoft (1880-1964)

Nest eldste sønn av Laurits, se slektsnr. L3. Ble kalt Kleiva-Gunnar. Gift med Margit. Det var Margit som overtok skjøtet etter Iver.

1964-1988

Gunnar Fjørtoft(1908-1988 )

Overtok farsgarden. Se slektsnr. L33.

Martrikkel-gjelda for 1886 for gardene på Fjertoft Nordre viste :

Navn

Gårds-nr.

Bruks-nr.

Matr.-nr.

Løpe-nr.

               Matrikkelgjeld

Daler

Ort

Skill

Mark

Øre

Peder Rasmussen

3

1

3

10

2

0

2

2

99

Lars Eriksen

3

2

3

11

2

0

2

2

99

Lars Einarsen

3

3

3

12

2

0

2

2

99

Ole Hansen

3

4

3

13

2

0

2

2

99

Ole Olsen

3

55

3

14

2

0

2

2

99

Gjert Johannesen

3

6

3

15

2

0

2

2

99

Jon Eriksen

3

7

3

16

2

0

2

2

99

Laurits Iversen

3

8

3

17

2

0

2

2

99

Denne tabellen gir et godt bilde av likheten mellom gardene i Haram.

Løpenummeret på tunet er oppgitt som nr. 17. Imidlertid er det for panteboka for 1879 angitt at Laurits kjøpte tun 13, og i folketellinga for 1865 er garden beskrevet som nr. 11.

Kleiva på 1950-tallet

Kleiva i 2009

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 10:25

Hei , Ser at min sønn Joakim E7141 , er stavet med ch... Det skal være med k.

...
20.06 | 08:01

Denne om Edvard er fortsatt feil

...
05.05 | 20:19

Onkel Edvard døde 31.07.93 - dødsdat er altså feil. Han bodde i de ti siste årene av sitt liv i Berlevåg. Han var opptatt av alt som skjedde helt til det siste

...
29.03 | 10:36

Hei!

Jeg ser at Hanna Vik Furuseth, E 4121, er oppført med feil fødselsdato.
Hun er født 30.07.1990.

...
Du liker denne siden